Malformed header from CGI script: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Set-Cookie: 3e6b0864d808553c6717fb8f82cc6fcd=119e6636a75cbc54b614c5ea6295ba4b; path=/ P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" Content-Type: text/html; charset=utf-8 Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Fundacja Kapucyni i Misje - Witamy na stronie naszej Fundacji

"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Witamy na stronie naszej Fundacji

KRS: 0000356850


Fundacja Kapucyni i Misje została powołana w 2010 r., aby pomagać ubogim w dwóch krajach afrykańskich, w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracują misjonarze z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Bracia misjonarze wyjechali do Afryki, aby głosić Dobrą Nowinę, udzielać sakramentów świętych, budować wspólnotę Kościoła i swoim życiem dawać świadectwo umiłowania Boga i bliźniego. W Afryce spotkali ludzi bardzo ubogich, cierpiących z powodu braku wody, żywności i lekarstw, dlatego podjęli pracę również na polu działalności humanitarnej. Pomagają budować studnie, szkoły, szpitale, rozdają żywność i leki. Wspierając misje w Afryce, dajemy świadectwo umiłowania Chrystusa poprzez pomoc „braciom naszym najmniejszym”.
Przyłącz się do nas już dziś! Wspieraj misje swoją modlitwą, pracą i ofiarą.

Guglielmo Massaia OFMCap

Patron Fundacji

Urodził się we Włoszech, żył w latach 1809-1889. Był kapucynem, jednym z najwybitniejszych misjonarzy w historii Afryki. Spędził na misjach 35 lat i osobiście udzielił 36 000 chrztów. Łączył ewangelizację z pracą na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Aktywnie działał przeciw występującym w Afryce chorobom, w szczególności przeciw ospie. Angażował się w zniesienie niewolnictwa, rozwój szkolnictwa i tworzenie centrum pomocy dla ludzi cierpiących z powodu wojen i suszy. Jego dzieło nadal trwa i się rozwija. Kontynuują je krakowscy kapucyni, pracujący na misjach w Afryce od 26 lat.